Fylkesrådet i Troms kan legge fram en rapport om tilstanden i videregående opplæring som viser svært positive trender.

Tallene gjelder i hovedsak deltakelse og gjennomføring i Troms per skole og utdanningsprogram, resultatoppnåelse og fravær for forrige skoleår.

Fin framgang igjen

Rapporten presenterer også gjennomføringsandel fem år etter opplæringsstart. I høst kom Skoleportens tall for 2012-kullet, som viser at 68,8% av kullet har fullført og bestått fem år etter at de startet løpet. Det er en oppgang på hele 2,1 prosentpoeng i forhold til forrige kull. Landssnittet økte med 1,5 prosentpoeng, hvilket betyr at Troms fortsatt nærmer seg landsnittet og er best av de nordnorske fylkene. Tilstandsrapporten viser god gjennomføring i skolene forrige skoleår, samt vekst i andel lærlinger.

- Ser man bare på skolegjennomføringen i forrige skoleår, er tromsskolene helt opp mot landssnittet. 82,2 prosent fullførte og besto, mot 83,9 i landssnittet. Samtidig øker antall lærekontrakter kraftig. De ferskeste tallene i rapporten viser altså at den positive trenden vil fortsette, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V), og mener trenden indikerer at kullet som startet denne høsten (2018), vil kunne tangere nasjonalt snitt ved femårsmålingen i 2023.

Noen hovedfunn

  • Gjennomføringen samlet i Troms øker mer enn landsgjennomsnittet
  • Karaktersnittet for elevene i Troms øker mer enn landsgjennomsnittet
  • Fraværet har økt noe siste skoleår, men øker mindre enn landsgjennomsnittet
  • Antall lærekontrakter øker.
  • Troms fylkeskommune hadde siste skoleår 14 videregående skoler, 5829 elever, 1700 lærlinger, 76 lærekandidater og 1029 lærere.

Tilstandsrapporten behandles av fylkestinget i desember.

 

×