Fylkeskommunen har igangsatt et forprosjekt sammen med Statens vegvesen (SVV) som skal avsluttes i disse dager.

Det har vært full trøkk i flere og ulike arbeidsgrupper som har hatt som mål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om oppgavene som ligger i SAMS vegadministrasjon.  Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å bygge en ny organisasjon som er i stand til å leverer gode tjenester på alle områder og at nye medarbeidere blir ivaretatt på en ordentlig måte.

Forprosjektet skal også bidra til at de to organisasjonene blir bedre kjent med hverandre og skape et godt samarbeidsklima for arbeidet vi nå skal inn i.

I arbeidet som skal gjøres er det viktig at dialogen med SVV er god fram mot 2020, men også at dialogen og samarbeidet opprettholdes etter 2020. 
Alle arbeidsgruppene har levert sine rapporter og styringsgruppen skal på styringsgruppemøtet 2.11. diskutere veien videre.

×