Fylkeskommunen bevilger inntil en million kroner til et utviklingsprosjekt i regi Halti SA.

Halti skal videreutvikle sin rolle som et regionalt fyrtårn i Nord-Troms, slik at nye synergier og aktiviteter løftes frem. Utviklingsprosjektet har som mål å øke verdiskaping og utvikling i dagens tjenester og tilbud, og skal legge til rette for senterutvikling og styrket samarbeid mellom aktørene. Troms fylkeskommune har bevilget 1.000.000 kroner til gjennomføring av prosjektet som skal gå fram til 2020, hvor Halti SA er prosjektansvarlig.

- Dette prosjektet vil løfte og videreutvikle Halti, med styrket samarbeid mellom aktørene, som flerkulturell møteplass og samlingspunkt for lokalsamfunnet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Halti SA består av et tverrfaglig miljø på om lag 50 personer. Det er 5 enheter som anses som hovedaktører: Halti Næringshage AS, Nord-Troms Museum AS, Nordreisa kommune, Halti Nasjonalparksenter AS og Halti Kvenkultursenter IKS. Tyngdepunktet i miljøet er knyttet til næring, kultur og natur. Prosjektet skal bidra til at Halti-miljøet styrker sin posisjon som regional aktør, og som fyrtårn for opplevelse og formidling av kultur og natur.

- Prosjektet er framtidsrettet, og vil bidra til at Halti får et solid fundament for utvikling og gode ringvirkninger i regionen, sier fylkesråd Simonsen. 

 

×