Skal bli best på elevdemokrati

Nærmere 80 elever og skoleledere fra hele Troms var tirsdag samlet på Fylkeshuset for starte arbeidet med å etablere felles retningslinjer for elevrådene i Troms.
 
Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V) åpnet årets konferanse. Med utgangspunkt i møtesalen til fylkestinget, der elevrådskonferansen foregikk, minnet han om at demokrati fungerer best når det tilrettelegges strukturelt og organisatorisk. Han oppfordret også til å bruke fagfornyelsen av læreplanene i skolene som momentum for aktiv elevmedvirkning i videregående opplæring.
 
Ungdomskoordinator Hanne Sofie Roaldsen og elev- og lærlingombud Anita Lervoll ledet arrangementet, og Elevorganisasjonen var med både i forberedelsen og under konferansen med presentasjoner og gruppearbeid.
-Vi skal bli best på elevdemokrati, sier ungdomskoordinatoren. 
 
Audhild Mork fra Aura Consulting holdt foredrag om å skape endring fremover med felles kultur. Dagen ble avsluttet med Eivind Pedersen, nasjonal koordinator for arbeidet med barnekonvensjonen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som snakket om hvorfor medvirkning og medbestemmelse er viktig. 

 

×