Tidenes første rapport fra mobbeombudet og elev- og lærlingombudet er klar. Nå ønsker ombudene debatt og engasjement rundt hva som kan gjøres for å bli enda bedre i arbeidet med å skape gode oppvekstmiljø.
 
Siden ombudene i Troms startet opp i fjor har de mottatt totalt 250 henvendelser. Av disse handler 173 om mobbing i grunnskole og på videregående skoler.

- Rapportene viser at elever, lærlinger og foreldre har stort behov for å kunne kontakte uavhengige ressurspersoner. Samtidig ser vi store variasjoner i skolenes evne til å håndtere mobbesaker på en god måte, sier mobbeombud Jon Halvdan Lenning.
 
Etter vel ett års virke, er de to ombudene klare på at arbeidet med enkeltsaker har gitt ringvirkninger. Fortsatt er det mye som gjenstår.

- Erfaringer etter vårt første år som  ombud viser at arbeidet med enkeltsaker kan genere positive endringer på systemnivå. Men vi ser at det fortsatt må jobbes aktivt for å heve kunnskapen om mobbing og krenkelser, sier elev- og lærlingombud Anita Lervoll.

I rapporten utmerker blant annet følgende tendenser seg:

  • Varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker.
  • Ofte stort sprik mellom hvordan tiltak beskrives på papiret, og hva som faktisk gjennomføres i praksis.
  • Lærlinger har variert kjennskap til egne rettigheter.

- På vegne av elever i Troms krever vi at skolene umiddelbart øker sine kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med avdekking, håndtering og oppfølging av mobbesaker, sier mobbeombud Lenning.

Ombudene kommer med følgende anbefalinger:

  • Sett arbeidet med skolemiljø, klasseledelse og sosial kompetanse øverst på lista over innsatsområder.
  • Etabler innsats og beredskapsteam med kompetanse i å håndtere mobbesaker Involver elevene i arbeidet med å skape gode og trygge skolemiljø.
  • Etablering av lærlingråd.

Rapportene skal behandles i fylkestingets oktobersamling, i midten av måneden.

 

Her kan du laste ned rapporten fra mobbeombudet (PDF).

Her kan du laste ned rapporten fra elev- og lærlingombudet (PDF). 
 

 

×