Nær 6.000 søkere til skoleplass i Troms

300 færre ungdommer enn året før har søkt om videregående opplæring i Troms for skoleåret 2019/2020.

Nedgangen er forventet, med tanke på at vi er inne i en kraftig dropp i ungdomskullene, noe som kommer til å vare fram til 2021.


-Vi registrerer allerede nesten 6000 søkere. Det er ca 300 færre enn i fjor, men forventet med tanke på at vi er inne i en kraftig dropp i ungdomskullene fram til 2021. Søkernes status og herkomst må sjekkes nærmere før vi konkluderer helt på hva nedgangen ellers skyldes, forklarer fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

Søkere fra andre fylker

- Vi har de to forutgående årene hatt ekstra mange gjestesøkere fra alle andre fylker i landet. Vi har ikke klart å ta imot alle, men vi prøver å plassere flest mulig av søkerne innenfor planlagt dimensjonering, sier fylkesråden.

Følgende tabell viser de foreløpige søkertallene per 4. mars 2019:

Studienavn

F

I

U

V

Total

Forberedende kurs   12 50 1 63
Bygg- og anleggsteknikk   33 193 8 234
Design og håndverk   19 72 2 93
Elektrofag   62 386   448
Helse- og oppvekstfag   102 542 22 666
Idrettsfag   13 443 1 457
Kunst, design og arkitektur   10 60   70
Medier og kommunikasjon   8 120 1 129
Musikk, dans og drama   19 202   221
Naturbruk   15 178 2 195
Påbygging   157 190 2 39
Restaurant- og matfag   17 100 4 121
Service og samferdsel   37 219 6 262
Studiespesialisering 1 109 2171 1 2282
Teknikk og ind. produksjon   61 316 4 381
Total 1 674 5242 54 5971

Tallene er sortert etter utdanningsprogram og rett (F= fullføring, I= ikke-rett, U= ungdomsrett, V= voksenrett).

Tallene i tabellene er kun foreløpige, og disse vil øke etter hvert som vi nå etterregistrerer søkere og behandler søknader.

Tallene vil øke

Det er tilbakegang på alle programområder, men bygg og anlegg, kunst, design og arkitektur og restaurant- og matfag har litt økning. Størst tilbakegang har påbygning til studiekompetanse, design og håndverk og teknisk og industriell produksjon, men også noe nedgang på idrettsfag, naturbruk, medier og kommunikasjon og studiespesialisering.

- Den største spenningen videre ligger i fordelingen per skole og yrkesfagvalg på vg2, andre året. Disse tallene kommer vi tilbake til, sier fylkesråd Roar Sollied.

Det er fortsatt mulig å søke fram til skolestart, men da må søkeren stå i kø og avvente fordelingen av søkerne som søkte før fristen utløp. 

 

 

×