Kunstverk fra fylkeskommunes kunstsamling til Dronning Sonja KunstStall

Den 8. februar 2019 åpner utstillingen "Historier: Tre generasjoner samiske kunstnere" på Dronning Sonja KunstStall i Oslo. To kunstverk fra Troms fylkeskommunes samling er lånt ut til utstillingen - Aage Gaups "Stigen" (ant.1989, plassert ved Breivang vgs), og Aslaug M. Juliussens "Multiple Stitches - sight in absence III" (2016).

- Vi er stolte over at kunstverk fra vår kunstsamling vises på en viktig utstilling med samiske kunstnere på Dronning Sonja KunstStall, sier Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring.

Troms fylkeskommune er et foregangsfylke når det gjelder registrering av kunst i offentlig eie, og har siden 2004 hatt en avtale med Nordnorsk Kunstmuseum om drift og kunstfaglig oppfølging av fylkeskommunens kunstsamling. Vi mener at kunstverk i offentlig eie skal være tilgjengelig for allmennheten, og forsvarlig ivaretatt. Det er også gledelig at verk fra flere samiske kunstnere fra Troms vises på utstillingen i Oslo. Det viser at kunstscenen i Troms holder et høyt nivå, og er en viktig del av kunst-og kulturlivet i Norge.


Kunstverket  "Stigen" av Aage Gaup


Utstillingen  "Historier: Tre generasjoner samiske kunstnere" viser verk fra ca. 1970 til i dag og inkluderer 13 kunstnere, bl.a. Arnold Johansen, Aslaug M. Juliussen og Joar Nango fra Troms. Charis Gullickson fra Nordnorsk kunstmuseum er medlem av det kunstneriske rådet.

Troms fylkeskommunes kunstsamling består av ca 1200 kunstverk, inkludert offentlige utsmykninger. Verkene er plassert i fylkeskommunale bygg som videregående skoler, tannklinikker og i Fylkeshuset.

×