Med et nytt «språk-kabinett» på plass er det duket for at Kongsbakken videregående skole skal fortsette med sin satsing på russisk språk.

Kongsbakken er blant de skolene i landet med bredest språkopplæring, og ble i 2011 utnevnt til språkskole. En stolt rektor Kjell Olav Mentzoni kan slå fast at Kongsbakken fortsetter sin språksatsing.

Som grensenaboer er det viktig å kjenne til hverandres språk og kultur. Derfor er det med stor ære vi nå tar på oss oppdraget og tar imot dette språkkabinetter, sier rektor Mentzoni.

Språk-kabinettet er en gave fra stiftelsen Russkij Mir, som jobber for å øke interessen for russisk språk og kultur. Denne uka har de delt ut to språk-kabinett i Norge; ett til Oslo Katedralskole og ett til Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

Språk-kabinettet består av en variert samling av russiskspråklig litteratur, med nok eksemplarer av hver bok til å dekke hele klasser. Russkij Mir vil bidra til å stadig oppdatere denne beholdninga i tida som kommer, slik at litteraturen her er ny og spennende for elevene.

- Dette er nok et konkret bevis på Kongsbakkens posisjon som språkskole og aktør i internasjonalt samarbeid. Det er også i tråd med det kulturelle folk-til-folk samarbeidet vi har over landegrensene i nord. Språk gir kunnskap og forståelse, og det er fredsskapende, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

Leder for Russkij Mir, avdeling Sankt Petersburg, Leonid Mukovskij, var blant de som hadde tatt turen til Kongsbakken for å overrekke språk-kabinettet.

- Jeg håper dette er bare starten på samarbeidet vårt, sier Mukovskij, som gjerne vil støtte flere skoler med slike språk-kabinett.

Leonid Mukovskij fra Russkij Mir, Kongsbakken-rektor Kjell Olav Mentzoni, fylkesråd Roar Sollied og Steinar Nybøle i Fremmedspråksenteret.

Leonid Mukovskij fra Russkij Mir, Kongsbakken-rektor Kjell Olav Mentzoni, fylkesråd Roar Sollied og Steinar Nybøle i Fremmedspråksenteret.

 

språkkabinett

Slik ser deler av språkkabinettet ut.

 

 

 

×