Med Troms fylkeskommune som hovedstøttespiller, inviterer Transportutvikling AS til konferansen «Sjømattransport fra kyst til marked» i Tromsø 10.-11. april 2019.

Sjømatnæringen i Nord-Norge er en av landsdelens viktigste næringer. Næringen omfatter fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser av innsatsfaktorer, foredling og transport. Selv om fisken er hovedproduktet, har sjømatnæringen større inntransporter enn uttransporter.

De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling og verdiskaping i landsdelen. I dag kommer 65 % av Norges sjømat fra tradisjonelt fiske. 

40 % av all sjømat kommer fra en landsdel som har ca. 9% av landets befolkning. Nord-Norge har 19 lakseslakterier og mer enn 200 fangstmottak som genererer et betydelig transportarbeid og lokale arbeidsplasser. Det meste av sjømaten transporteres ut av landsdelen og landet, - ofte med bil.

Hvordan vil transportbildet se ut fremover og hvilke utfordringer/muligheter har vi? Konferansen tar sikte på å se fremover og berøre viktige tema som:

  • Fangst og havbruk, er infrastrukturen tilrettelagt for vekst? 
  • Havnene og fiskerihavnenes rolle? 
  • Ny teknologi for økt konkurransekraft?
  • Vil veitransporten fortsatt dominere? 
  • Hva skjer på båt- og jernbanesiden? 
  • Hva kan det offentlige gjøre?
  • Hva gjør vi med trafikkfarlige vogntog på veiene? 

Påmelding til konferansen gjøres via nettsiden til Transportutvikling AS.
Her finner du programmet for de to konferansedagene

×