Etter anmodning fra komitemedlemmene fra Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Høyre, er det nå avholdt høring i komiteen om Prostneset Havneterminal. I anmodningen om høring pekes på prosess, roller, ansvar og tiltak.

Målsettingen med høringen er å opplyse saken fra flere hold og gi mulighet for flere interessenter til å få fremme sine synspunkter. Rammene for høringen er det Troms fylkeskommune har vært og er i berøring med.

Høringen holdes mandag 10. desember mellom kl. 08:30 og 10:30, i forkant av sak til fylkestingets desembersamling.

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – Fylkestingssalen.

Her er opptak fra direktesendingen. Dessverre har vi av tekniske årsaker ikke opptak fra første halvtime.  Vi beklager.


Noen grunnleggende elementer:

 • Prostneset Havneterminal (PHT) er ikke et fylkeskommunalt prosjekt. PHT er Tromsø Havn /Tromsø kommune sitt prosjekt.
 • PHT omfatter ulik tilrettelegging for offentlig kommunikasjon, f.eks. buss, hurtigbåt, hurtigruta og gods. Videre en vesentlig service - og forretningsdel. Og ikke minst finansiering og økonomi.
 • Det meste av dette er helt utenfor det Troms fylkeskommune har vært og er i berøring med.
 • Sett i ett overordnet perspektiv synes det derfor vel så naturlig at det var Tromsø kommunestyre som ville vært rett utgangspunkt for en vurdering av en høring. Og da med et organ i Tromsø kommune som eventuelt foresto høring.

Samferdsels – og miljøkomiteen har ansvaret for å gjennomføre høringen.

Kommunelovens bestemmelser kommer til anvendelse for høringen.

Høringen er åpen såfremt det ikke foreligger lovbestemt taushetsplikt.

Til høringen inviteres følgende:

 • Fylkesrådet – herunder administrativt nivå
 • Tromsø kommune
 • Tromsø Havn KF v/havnedirektøren,
 • Styreleder i Tromsø havn KF Jarle Heitmann
 • Hurtigruten
 • UNN Brukerutvalget v/leder Kirsti Baardsen
 • Boreal Transport Nord
 • Nobina Norge AS - avdeling Tromsø
 • Tromsø Taxi
 • Din Taxi AS
 • Tidligere havnedirektør Halvard Pettersen
 • Tidligere styreleder i Tromsø Havn KF Frid Einarsdotter Fossbakk
×