Troms fylkeskommune og Boreal Sjø AS har signert ny kontrakt om drift av hurtigbåtsambandet Harstad – Bjarkøystedene.

Ivar B. Prestbakmo (Sp) er fornøyd med at det er inngått kontrakt mellom Troms fylkeskommune og Boreal Sjø AS. Kontrakten har varighet fra 1. januar 2020 og til 30.9.2029 med mulighet til forlengelse i inntil 5 år. Boreal Sjø har vært operatør på sambandet siden 2010.

- Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Boreal i dagens kontrakt, og ser frem til å fortsette samarbeidet sier Prestbakmo.

Det er gjennomført en god konkurranse hvor tre tilbydere deltok.

- Prisen fylkeskommunen må betale er på dagens nivå, og vi opprettholder tilnærmet samme rutetilbud og har samme krav til fartøy. Dette vil opprettholde det gode hurtigbåttilbudet mellom Harstad og Bjarkøystedene avslutter Prestbakmo.

 

×