Det ble foretatt  96.978 flere passasjerreiser fra 1. januar til og med 30. november i år med buss i Harstad, sammenlignet med samme periode i 2017. En vekst på betydelige 21,6,% for november måned !
 
Bare i november ble det foretatt 16.223 flere bussreiser sammenlignet med november 2017 - en vekst på over 33.5%.

- Dette er særdeles gode tall og forsterker faktisk utviklingen fra tidligere i år, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Veksten har vært meget positiv etter omleggingen av rutene 8 mars. En omlegging med blant annet med nye rute 16.

- Fortsetter utviklingen framover er vi på rett vei mot ønsket utvikling, nemlig at flere skal ha muligheten til, og faktisk velge buss, sier Prestbakmo.
 
Omleggingen og styringen av rutetilbudet fra 8 mars i år er nok en stor del av forklaringen på det betydelige veksten.

- Innføringen av sanntidsystemet, med sanntidsskjermer på holdeplasser, sanntidsinformasjon på Troms reise-appen og landets kanskje rimeligste månedskort i Harstad, samt oppgradering av holdeplasser, har nok også bidratt til den betydelig veksten i antall bussreiser vi har sett og ser i Harstad, forklarer fylkesråden.
 
Forøvrig er man i gang med arbeidet med grunnlaget for ny anbudsperiode for buss i Harstad/Sør-Troms med oppstart i 2020, som vil styrke tilbudet ytterligere.

November 2018

Samme antall helgedager som november 2017.

Denne mnd. i fjor

Denne mnd. i år Endring Endring
48.373 64.596 +16.223 +33,5%
Hittil i 2017 Hittil i 2018 Endring Endring
448.418 545.396 +96.978 +21,6%
×