Fin vekst på hurtigbåtlinje 2 Tromsø – Finnsnes – Harstad

Det var 203.658 reisende på hurtigbåtlinje 2 Tromsø – Finnsnes – Brøstadbotn – Engenes – Harstad i 2018. Dette er en økning på nesten 5.000 reisende fra 2017 og tilsvarer en vekst på 2,5 prosent.

- Dette er vi fornøyd med. Dette viser at vi har et stabilt tilbud mellom våre to største byer, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp), og fortsetter:

- I 2018 har det vært forholdsvis få kanselleringer grunnet dårlig vær. Men vi hadde en utfordrende situasjon på vårparten med tekniske problemer med fartøyene. På tross av dette har vi altså hatt en fin passasjervekst.

Nå er det under ett år til oppstart av ny kontrakt med helt nye og større fartøy.

- Dette vil gi grunnlag for ytterligere vekst i antall reisende, avslutter Ivar B. Prestbakmo.


Antall reisende per måned i 2018:

Januar 16.883
Februar 17.250
Mars 16.685
April 17.178
Mai 15.088
Juni 17.706
Juli 13.821
August 16.132
September 18.565
Oktober 20.095
November 19.183
Desember 15.072
SUM 203.658

 

 


Av- og påstigende per anløpssted i 2018:

 

Sted Til Fra
Harstad 60.970 58.409
Engenes 4.350 4.400
Brøstadbotn 5.926 5.937
Finnsnes 48.244 47.794
Tromsø 83.570 86.520

 

×