Eivind Høstmark Borge er tilsatt som rådgiver friluftsliv ved Kulturetaten, avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv 1. oktober 2018.

Der blir hans arbeidsoppgaver blant annet å legge til rette for at alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som positiv aktivitet for helse og trivsel.

- Jeg skal også jobbe med arealplansaker, og sikre at friluftsliv blir ivaretatt i areal- og samfunnsplanleggingen, forteller Eivind.

Skilting, verdikartlegging av friluftsområder, statlig sikring, forvaltning av vilt og innlandsfisk, samt fordeling av tilskudd blir også en del av stillingens ansvarsområder.

- Vi har som mål å være en nyttig bidragsyter overfor kommuner, friluftsråd og organisasjoner, slik at de får god oppfølging i sitt arbeid med friluftsliv for alle.

Eivind Høstmark Borge har tatt sin utdannelse ved UiT Norges Arktiske Universitet.

- Jeg har master i arktisk naturbruk og landbruk, forteller han.

Nå kom han fra jobb i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms. Det er et nettverk for frivillige natur- og friluftslivorganisasjoner i Troms fylke, med for eksempel Troms Turlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund avd. Troms, 4H, speiderne, Naturvernforbundet osv.

Eivind er født på Ås, og kom til Fræna utenfor Molde som seksåring. Veien til Nord-Norge tok han fatt på i 2002.

- Jeg bodde først tre år i Finnmark, så kom jeg til Tromsø, og har vært her siden, forteller han.

Kan man spørre en rådgiver i friluftsliv om fritidssysler?

- Da blir det turer i nærområdet sammen med kone og to barn på 5 og 9 år. – Vi trives veldig godt ute i den nordnorske naturen, og sover gjerne i telt, padler, brenner bål i fjæra og går på ski, forteller Eivind til slutt.

Ta godt imot Eivind i Fylkeshuset

×