Det er gjennomført 9.369.301 reiser i Tromsø by i 2018. Dette er ny rekord - igjen. Veksten er på nesten 340.000 reiser som tilsvarer 3,7 prosent økning.

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp) er fornøyd med tallene, og lister opp følgende:

  • Tallene viser at vi er på god vei til å oppfylle de målsettinger som ble lagt i belønningsavtalen med staten. Siden 2014 har veksten i Tromsø vært på nesten 1,1 millioner reiser. Dette tilsvarer en vekst på 13 % siden 2014 og viser at våre tiltak innenfor kollektivtrafikken har vært vellykkede. Blant annet har vi satset på økt frekvens og ekspressavganger i rushtid. Fra høsten 2019 vil vi med ny busskontrakt øke produksjonen ytterligere.
  • Tromsø er blant landets beste når det gjelder å reise kollektivt. Vi tror det er rom for ytterligere vekst. Skal vi få til det er vi avhengig av enda tettere samarbeid og enda flere tiltak på veisiden, bl.a. med flere kollektivfelt og bompenger for å redusere presset i veisystemet.
  • Tromsø by vokser, og for å redusere presset i veisystemet er det viktig at kollektivtrafikken tar trafikkveksten. Dette gir også gevinster for miljø og klima.

 

Tallene viser for øvrig:

  • Jevn vekst hele året
  • Størst prosentvis vekst i juli (+7,8%) og august (+8,9%). Økt produksjon sommeren 2018 ga flere reisende.
  • Linjene som betjener UiT og UNN har flest reisende (linje 20, 33 og 34).
  • Linje 33/34 hadde størst økning i antall passasjerer, med 131.465

Frekvensen og kapasiteten på linje 33/34 økes fra august 2019 for å møte etterspørselen.

De største linjene (linje 33 og 34 må sees sammen da de går samme strekning men i hver sin retning):

Linjenr. Strekning Antall passasjerer
20 Stakkevollan-sentrum-Kroken 1.800.051
33/ 34 UNN/UiT-sentrum-Fagereng-UiT/UNN 1.651.739
42 Stakkevollan-sentrum-Storelv 1.514.741
24 Giæverbukta-sentrum-Kroken sør 1.268.112
28 Bjørnebekken-sentrum-Solligården 910.457
26 Giæverbukta-sentrum-Tromsdalen 833.555
40 Sentrum-Giæverbukta-Slettaelva 586.999
37 Sentrum-Tromsø museum-Røstbakken 261.094

 

×