Bidrar til videre utvikling av Reistadløpet som profileringsarena

Fylkesrådet og Statskog har innvilget inntil 250.000 kroner til prosjektet Reistadløpet 2019 – Visma Ski Classics med hensikt å videreutvikle løpet som arena for næringsliv, lag og foreninger.  
 
Prosjektet bygger videre på erfaringer gjort over en årrekke, men spesielt etter at Reistadløpet ble en del av Ski Classics. I prosjektet legges det opp til videre utvikling av markedsplassene på Setermoen, på Bardufoss og langs løypa, både dagen før selve gjennomføringen av løpet og på selve løpsdagen.
 
- Gjennom prosjektet muliggjør man i større grad profilering av næringslivet, lag og foreninger, samtidig som det skapes rom for å møte kunder og samarbeidspartnere. Det er utrolig flott at vi kan benytte oss av de mulighetene som finnes for å vise frem alt det positive regionen har å by på når slike arrangementer gjennomføres, og når dette også vil gjøre Reistadløpet mer attraktivt for både deltakerne, tilskuer og partnere, så er det vinn-vinn, sier Sigrid Ina Simonsen (Ap), fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune.  

Næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv

Tilskuddet finansieres over Statskog-ordningen, regulert av samarbeidsavtalen mellom Statskog og Troms fylkeskommune for styrking av arbeidet med næringsutvikling, folkehelse og friluftsliv i kommuner Statskog er grunneier. Tilskuddet følger opp Troms fylkeskommunes nylige offentliggjøring av tilskudd til løpet på 1,5 mill kroner per år for årene 2020-2022, det med fokus på selve skiløpet.

Tilskuddet over Statskog-ordningen, inngår i et totalbudsjett på 475 000 kroner, der en de største utgiftene etter planen er tilknyttet materiell og rigg i forbindelse med etablering av såkalt «Ski Village», områder næringslivet, lag og foreninger kan benytte i profileringsøyemed.

Viser frem regionen

Løpet direktesendes på TV til mer enn 80 nasjoner verden rundt.
 
- Gang på gang viser det seg at dersom alle gode krefter drar i lag, så lykkes en med det en forsøker å få til. Det er Reistadløpet i ferd med å bli et godt eksempel på. Og det er derfor flott at både Statskog og Troms fylkeskommune kan bidra med vår del, og at vi kan tilrettelegge for verdiskaping i en viktig del av vår region. At denne innsatsen gjør oss i stand til å vise noe av det den fantastiske regionen vår har å by på, i et enormt nedslagsfelt, er jo bare helt fantastisk og noe vi kan bygge videre på i fremtiden avslutter fylkesråd Simonsen.
 

 

×