Blir du den som tegner det nye fylkesvåpenet for Troms og Finnmark fylkeskommune? Nå lyses det ut en åpen konkurranse. Vinneren får 10 000 kroner.

Fra 1. januar 2020 slås Troms og Finnmark fylkeskommuner sammen til en fylkeskommune.

Et fylkesvåpen, eller våpenskjold, er et viktig symbol for innbyggerne og for ansatte. Nå inviteres det til en åpen designkonkurranse. Her kan innbyggere, skoler og profesjonelle lage forslag til nytt fylkesvåpen. Man kan også sende inn et rent skriftlig forslag.

Skolene inviteres spesielt

Grunnskolene og de videregående skolene i Troms og Finnmark inviteres spesielt. Dette er gjort i andre fylker som skal slå seg sammen, og er en fin måte å involvere den yngre del av befolkninga i Troms og Finnmark.

Premiering

Av de innkomne forslagene velges det ut inntil ti forslag som premieres med 2 000 kroner hver. En fagjury velger så ut tre til fem forslag på nytt våpenskjold som legges fram for politisk behandling. Den endelige vinneren får 10 000 kroner.

Kriterier

Det er noen kriterier som er nedsatt for konkurransen. Disse finner du på www.nyetffk.no

Dagens våpenskjold i Troms er Bjarkøygriffen, mens Finnmark sitt er Vardøhus festning. Det nye skal ikke være en kombinasjon av disse to. Motivet må ikke ha flere enn tre farger. Våpenet bør ivareta kulturelle særtrekk, historie, næringsveier eller natur.

Frist

Fristen for innsending er 21. juni. I løpet av august velges det ut inntil ti forslag som tas videre, også for eventuell justering. I september premieres disse. Tre til fem av forslagene går i videre i løpet av oktober til politisk behandling og endelig avgjørelse.

 

Forslag sendes til vapenskjold@nyetffk.no

 

×