Ny yrkesfaglig struktur for tromsskolene

Etter en lengre intern prosess, og høringsrunde med frist 12. juni, vil Fylkesrådet i Troms i neste uke lande tilbudene innenfor ny nasjonal yrkesfaglig struktur for skolene i Troms. Den nye menyen legges søkbar fra og med skoleåret 2020-21. Innen januar vil også ny inntaksforskrift avklare om man kan søke i hele den nye fylkeskommunen, Troms og Finnmark.

-Jeg tror dette blir bra! Vi kommer vel bedre ut enn vi hadde fryktet, men det er fortsatt en utfordring at ungdomskullene faller et par år til før de sakte stiger noe igjen. Derfor skal vi fortsette å se på hvordan vi kan lage fleksible samordninger for flere tilbud per skole, og distribuerte klasser gjennom nye Nettskolen Troms, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V).

Ny nasjonal struktur ble vedtatt i fjor med hovedmål om tidligere og økt spesialisering. Nå øker man fra 8 til 10 programmer. Seks av dem heter det samme som før, mens både Service og samferdsel og Design og håndverk byttes ut, hver med to nye programmer: Salg, service og reiseliv; IKT og medieproduksjon; Design og tradisjonshåndverk; Frisør, blomster og interiørdesign. Så er det en rekke nye titler på vg2 (andre året) for de fleste programmene, samt noen flyttinger mellom programområdene.

 

Nye Design og tradisjonshåndverk legges kun til Bardufoss vgs, med oppfølging Søm og tekstilhåndverk på vg2. Alle øvrige vg2-tilbud er små fag som legges til Landslinje/ORN (Opplæringsregion Nord), noe som vil gjelde for de fleste programområder.

Nye Frisør, blomster og interiørdesign legges til Stangnes Rå vgs og Breivang , som også får vg2-oppfølgeren Frisør. Vg2 Interiør og utstillingsdesign er lagt til dette nye programmet og flyttes dermed fra Bardufoss til Breivang, som også får Interiør vg3. Øvrige vg2-3 legges til ORN.

Nye Service, salg og reiseliv (tidligere Reiseliv) legges til alle regionene. Vg2 Salg og reiseliv legges til Stangnes, Breivang, Senja og Nord-Troms. Tilbudet Vg2 Service og sikkerhet (tidligere Salg, service og sikkerhet) utvides ved at Senja får en klasse i tillegg til Stangnes Rå og Breivang vgs.

Nye Informasjonsteknologi og medieproduksjon med vg2-oppfølger Informasjonsteknologi legges til Nord-Troms, Breivang, Sjøvegan og Stangnes Rå. Det andre vg2-tilbudet, Medieproduksjon, legges til Breivang og Stangnes Rå.

De øvrige seks programmene er uendret både i tittel og lokalisering på vg1-nivå. Men der er det flere endringer på vg2.

Teknikk og industriell produksjon (TIP) har fått overført vg2 Transport og logistikk fra tidligere Service og samferdsel, men lokaliseringen er som før. Heller ingen endringer for øvrige vg2-fag på TIP, bortsett fra Kjemiprosess og laboriatoriefag, som legges til Senja vgs.

Restaurant og matfag ligger som før på vg1 og vg2 Kokk og servitør. Strukturutfordringen ved lave søkertall forverres når tidligere vg2 Matfag nå deles i to: Vg2 Baker og konditor legges til Ishavsbyen og Stangnes Rå, mens vg2 Kjøttfag* og næringsmiddelindustri legges til Senja og Ishavsbyen vgs. (*Kjøtt inkluderer her også fisk). Her vil det likevel åpnes for fleksible modeller som gir mulighet for alle tre vg2-retningene på de tre skolene.

Naturbruk får ingen endringer, bortsett fra at Vg2 Anleggsgartner er flyttet fra programområdet til Bygg og anleggsteknikk.

Bygg og anleggsteknikk tilbys på vg1 som før på Stangnes Rå, Bardufoss og Kvaløya. Men tidligere vg2 Byggteknikk deles i to: Vg2 Betong og mur, legges til Stangnes Rå og Kvaløya, mens Vg2 Tømrer også legges til Bardufoss. Tidligere Klima, energi og miljøteknikk deles i to: Vg2 Rør legges til Stangnes Rå og Kvaløya, mens Vg2 Ventilasjon, membran og taktekking tilbys i ORN på linje med de fire øvrige vg2-tilbudene i programmet. Også for dette programområdet åpnes det for fleksible løsninger som tillater flere tilbud på de tre skolene.

Elektrofag får kun endringer på vg2: Elenergi heter nå Elenergi og ekom (elektronisk kommunikasjon), men lokaliseres som før i alle fire skoleregioner. Vg2 Data og elektronikk, som er på Bardufoss og Ishavsbyen, blir nå til Datateknologi og elektronikk og legges til tre skoler når også Stangnes Rå får tilbudet. Tidligere vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk vil nå hete Ventilasjon og kuldeteknikk, men skal fortsatt tilbys ved Ishavsbyen vgs. Også her vil det åpnes for fleksible løsninger som gir flere vg2-tilbud på de fem skolene Nord-Troms, Nordkjosbotn, Ishavsbyen, Bardufoss og Stangnes Rå.

Helse og oppvekstfag, det mest søkte yrkesfagprogrammet, får ingen endringer, bortsett fra at vg2 Aktivitør er flyttet inn fra tidligere Design og håndverk, der det også ble tilbudt gjennom ORN. Helse- og oppvekst tilbys fortsatt på sju skolesteder i Troms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×