Den 13.juli 2019 åpner utstillingen "Conventus" på Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst (SDG) i Karasjok. Troms fylkeskommune låner ut 5 tresnitt av Iver Jåks fra sin kunstsamling til utstillingen på SDG.

 

Iver Jåks ( Kárášjohka, 1932-2007) var utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens sløyd- og tegnelærerskole. Han studerte også grafikk ved Kunstakademiet i København. Jåks var kunstner, og samtidig en foregangsmann og et forbilde innen samisk kunst. Hans kunstverk er innkjøpt av Sámiid Vuorká-Dávvirat - De Samiske Samlinger, Nasjonalmuseet, Nordnorsk kunstmuseum, og Troms fylkeskommune. Han mottok en rekke priser for sine kunstneriske arbeider, bl.a. Norsk kulturråds ærespris, Norske Samers Riksforbunds ærespris og Nordisk Sameråds ærespris. Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden i 2002.


På utstillingen i Karasjok vises kunstverk fra forskjellige perioder og generasjoner av samiske kunstnere som har det til felles at de arbeider med ulike grafiske teknikker: Thomas Colbengtson, Eva Eira, Aage Gaup, Ragna Misvær Grønstad, Trygve Lund Guttormsen, Geir Tore Holm, Arnold Johansen, Iver Jåks, Oddmund Kristiansen, Hans Ragnar Mathisen, Inga Nordsletta Pedersen, John Savio, Katarina Pirak Sikku, Lena Stenberg og Kristin Tårnesvik.

Utstillingens tittel "Conventus" er hentet fra et tresnitt av Geir Tore Holm.

Utstillingen arrangeres i forbindelse med Norske Grafikeres 100-års jubileum, som feires med en rekke utstillinger i kunstinstitusjoner over hele landet.

Utstillingen åpner den 13. juli og står til den 08. september 2019.

Les mer om utstillingen på SDG her.

Les mer om Iver Jåks her.

Troms fylkeskommune er et foregangsfylke når det gjelder registrering av kunst i offentlig eie, og har siden 2004 hatt en avtale med Nordnorsk kunstmuseum om drift og kunstfaglig oppfølging av fylkeskommunens kunstsamling. Troms fylkeskommune vil at kunstverk i offentlig eie skal være forsvarlig ivaretatt og tilgjengelig for allmennheten for eksempel forskning og utlån.

Les mer om Troms fylkeskommunes kunstsamling her.

 

 

×