Lønnspolitikk

SENTRALT OPPGJØR 2018 - KAPITTEL 4

Sentralt oppgjør har virkningsdato fra 1.5.2018. Oppgjøret utbetales den 12. juli.

Det er ikke satt av midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i år.

Informasjon om det sentrale oppgjøret finner du på nettsidene til KS.

 

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2018

Datoer for lønnsforhandlinger:

Kap 5.1:                                                                        8. og 9. oktober

Kap 3.4.2:                                                                    17. og 18. oktober

 

Oppdatert informasjon om de ulike kapitlene er tilgjengelig i ek-håndboka  under tema "Lønnsforhandlinger".

Skjema for bruk ved lønnsvurdering er tilgjengelig under interne skjemaer

 

 

 

 

×