Verneombud

Oversikt over verneombud i Troms fylkeskommune

Vennligst hjelp oss å holde oversikten ajour ved å sende endringer til HMS-sjef Kristin Ytreberg eller fylkeshovedverneombud Kristen Fosli

Fylkeshovedverneombud: Kristen Fosli

Hovedverneombud VGS

Skole

Hovedverneombud

Ishavsbyen vgs Jan Christer Sannes
SMI-skolen, vgs

Arnt Ivar Alapnes

Nordkjosbotn videregående skole Rune Kanstad
   
Tromsdalen videregående skole Catalina Vintilescu
Nord-Troms vgs Walter Skallebø
Breivang vg. skole Thomas Tøllefsen
Rå videregående skole Lisbet Tollefsen
Kongsbakken videregående skole Geir Karbøl
Kvaløya videregående skole Hans Martin Pedersen
Senja vg. skole

Hans-Arne Bjørglund (Gibostad)
Crystal Ayer Nergård (F.botn)

Stangnes videregående skole Yvonne Hansen
Bardufoss Høgtun videregående skole Jørn Harald Fossbakk
Sjøvegan videregående skole Karin Solberg
Heggen videregående skole Geir Johansen

TANNHELSE

Hovedverneombud tannhelse: Renate Tangedal Nitter

Tannhelsedistrikt Verneombud
Tannhelseetaten i Troms  (nyvalg, frem til da: Liv Cecilie Evenstad)
Harstad Tannhelsedistrikt Inger Åse Valle
Midt Troms Tannhelsedistrikt Gisa Peterhof
Nord-Troms Tannhelsedistrikt Silje Kristin Hansen
Tromsø Tannhelsedistrikt Gro Hauglid
TKNN Breivika Erik Haro
Universitetstannklinikken Erik Haro (delt TkNN og UTK)

SENTRALADMINISTRASJONEN

Hovedverneombud Sentraladministrasjonen: Liv Cecilie Evenstad

Etat Verneombud
Kulturetaten Kathrine With Eielsen
Ragnhild Myrstad (vara)
Næringsetaten Matthias Zielke
Line Mervi Jacobsen (vara)
Utdanningsetaten

Rita Simonsen
Trygve Troli (vara)

PPT/OT Sør-Troms

Marie Isaksen 

PPT/OT Midt-Troms

Gunn-Elin Gauthun

PPT/OT Tromsø

Jorunn Edvardsen 

Karriere Troms

 

Stabssjefen Julia Seljeseth
Drift og utbyggingssenteret Line Samuelsen
Arkivavdelingen Bjørn Figenschou
IT-senteret

Morten Skoglund

Audun Igesund (vara)

Personal- og organisasjonssenteret Lillian Sebulonsen
Økonomisenteret Arthur Isaksen
Samferdsels- og miljøetaten Liv-Cecilie Evenstad
Geir Bye (vara)
Kultur i Troms Mona Aas Johansen
×