Arbeidsmedisinsk poliklinikk

BHTs bistand i forbindeles med Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Dette er et tilbud om medisinsk utredning eventuelt oppfølging av personer med mistenkt arbeidsrelatert sykdom eller skade. Bedriftslegen bistår også ved å sende relevante meldinger til Arbeidstilsynet, NAV og andre, for eksempel melding om yrkessykdom.

Arbeidstaker som har mistanke om arbeidsrelatert sykdom eller skade kan kontakte bedriftslegen for å avtale time til konsultasjon.

×