Rekvisisjon

Hva er en rekvisisjon?

En rekvisisjon er en forhåndsgodkjenning av en bestilling, og skal gi informasjon om hva som bestilles, hos hvem og til hvilke vilkår. Hos leverandøren er det en bekreftelse på at betaling vil finne sted. Det er innført rekvisisjonsplikt i Troms fylkeskommune.

Hva er et rekvisisjonsnummer?

I det øyeblikket bestiller lagrer en bestilling/ rekvisisjon i Unit4 Web-menyen Innkjøp>Rekvisisjoner - standard, fremkommer et "rekvisisjonsnummer" øverst i bildet, med informasjon om vellykket lagring. Dette nummeret skal IKKE oppgis til leverandør. Nummeret er kun til bruk for sporing i Unit4, f.eks. dersom du skal finne ut hvor din bestilling/rekvisisjon er i "arbeidsflyten" (dvs. om den venter på andre eller er ferdig behandlet).

×