Egenattestering

Egenattestering av innkjøp under kr 3 000

Troms fylkeskommune har innført bestillingsanmodning (rekvisisjon), eHandel og elektronisk fakturabehandling (EFB).

Bestillingsanmodning (rekvisisjon) innebærer at alle planlagte innkjøp skal registreres inn i vårt økonomisystem Unit4 i forkant av anskaffelsen. Bestillingen skal så godkjennes (anvisning).

For å unngå at dette oppleves som byråkratisk og arbeidskrevende, samt at innkjøpet forsinkes, vedtok fylkesrådet i sak 204/11 at alle innkjøp under 3 000 kroner skal gjennomføres uten anvisning, det vil si ved såkalt egenattestering. Beløpsgrensen er et nettobeløp, det vil si at merverdiavgift vil komme i tillegg.

Dette er ingen prinsipiell endring fra tidligere regelverk, da det er opp til den enkelte virksomhetsleder å etablere trygge bestillingsrutiner for egen enhet.

×