Blanketter/skjemaer

Blanketter for utskrift, oversendelse på epost eller lagring i Arena

Troms fylkeskommune benytter Unit4 Web hovedbok (eBilag) for elektronisk registrering av posteringer og omposteringer i regnskapet. Samtlige papirskjema tidligere benyttet til utarbeidelse av grunnlag for slik bokføring, er erstattet av eBilag (Web hovedbok). Les mer og finn brukerveiledninger under Økonomi/Unit4 Brukerveiledninger på Ansattportalen.

Utbetalinger skjer som hovedregel på bakgrunn av faktura sendt til Troms fylkeskommunes fakturamottak. Les mer om utbetaling av tilskudd ved å følge lenken til høyre.

Ta gjerne kontakt med oss på Økonomi dersom du har spørsmål knyttet til dette.

ANVISNING Leverandørfaktura, inkl. faktura fra utlandet, skal alltid sendes vårt fakturamottak og anvises rett i Unit4 Web.

Blankett for anvisning av refusjon utlegg ansatte (sendes til PO-senteret for refusjon via lønn).

Anvisningsskjema norsk             (PDF versjon)

Anvisningsskjema utland            (PDF versjon)

Refusjon utlegg ansatte

AVSTEMMINGSSKJEMA Skjema for avstemming ved periodeslutt

"Leveres" Økonomisenteret via samhandlingsportalen Arena (se under "Økonomidokumentasjon") 

 

 

 

Avstemming kasse (excel)

Avstemming bank (excel)

Avstemming mva - oms.oppg. (excel)

Avstemming mva - samleskjema (excel)

Avstemming depositum

BILAGSBUNKE FORSIDE Forside til kontorregnskap - skal brukes fra 1. januar 2017 (oppdatert versjon januar 2018). 

"Leveres" Økonomisenteret via samhandlingsportalen Arena (se under "Økonomidokumentasjon")

Bilagsbunke forside (excel)

BOKFØRING FORSIDE FELLES bankkonto og kontantsalg videregående skoler - skal brukes fra 1. oktober 2018. Se brukerveiledninger i lenke til høyre.

a) PDF Bokføring eks. kontantsalg (excel arkfane a)

b) PDF Bokføring eks. kontant-salg/vipps (excel arkfane b)

c) PDF Bokføring kun kontantsalg (excel arkfane c)

BREV TIL LEVERANDØRER Om feil innhold i faktura og/eller feil format på faktura

Varsel om fakturafeil (PDF)

Retur faktura pga feil (PDF)

MERVERDIAVGIFT - beregne brutto/netto fakturabeløp når mva-beløp er kjent (kan også gjøres i Sticos!)

Beregne bruttobeløp

TILSAGN - EKSTERNT Skjema for utbetaling av tilsagn gitt til eksterne som ikke har eget fakturasystem, eller som ikke har organisasjonsnummer.

PS! Revidert skjema 1. november 2017. Send ferdig utfylt/kontert/ attestert/anvist skjema inkl. vedlegg/dokumentasjon til Økonomisenteret for utbetaling (se menypunktet "Tilskuddsutbetaling" til høyre).

 

Organisasjon (word) (pdf)

Person (word) (pdf)

(utfyllbar pdf)

TILSAGN - INTERNT Tilskuddsmottaker lager salgsordre (i web) til tilskuddsgiver (internfaktura). Tilsagns-/utbetalingsbrev legges som vedlegg

Mottaker lager internfaktura
×