Fylkestinget i Troms åpner for parlamentarisme i Troms og Finnmark fylkeskommune

«Troms fylkesting mener at det nye Troms og Finnmark bør styres etter parlamentarisk styreform», heter det i vedtaket som ble gjort torsdag 13. desember.

Vedtaket kom etter en interpellasjon fra representanten Jan Fjellstad fra Venstre.

Troms har i dag et parlamentarisk system, mens man i Finnmark har formannskapsmodellen.

Ifølge kommunelovens §18.2 heter det «Forslag om innføring av parlamentarisk styringsform må være fremmet og votert over i kommunestyret eller fylkestinget senest 31. desember nest siste år av valgperioden. Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall. Innføring av parlamentarisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte kommunestyrets eller fylkestingets konstituerende møte. Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar til.»

Stemminga over forslaget er med andre ord nødvendig for at det nye fylkestinget i Troms og Finnmark i et hele tatt skal kunne ha anledning til å velge parlamentarisk styreform. Temaet må altså ha vært fremmet og votert over i begge fylkestingene.

Vedtaket ble gjort med 25 mot 12 stemmer.

Se sakspapirene til saken her (sak 82/18).

×